Polski Biznes

PROGEO, USŁUGI GEOLOGICZNE, Wiercenia, Geotechnika, Geofizyka

40-881 Katowice ul. B. Chrobrego 31/153

tel.: 32 259-23-70, 32 259-24-43, - biuro

fax: 32 259-23-70


rok założenia firmy: 1988

PLEN
PROGEO, USŁUGI GEOLOGICZNE, Wiercenia, Geotechnika, Geofizyka

Adres Biura: Al.Korfantego 83/208 Katowice

P.U.P.H „PROGEO” Sp. z o.o. jest firmą z wieloletnim doświadczeniem która dysponuję wykwalifikowaną i fachową kadrą posiadającą wszelkie wymagane uprawnienia. Zapewnia najwyższą jakość i krótkie terminy opracowania.

Wykorzystując stałe kontakty z instytucjami i przedsiębiorstwami specjalistycznymi możemy się podjąć wykonywania prac wymagających stosowania nietypowych metod badawczych.

Dysponujemy zespołami wybitnych specjalistów posiadających wszystkie wymagane uprawnienia, wysoko ocenianych przez naszych kontrahentów. Współpracujemy ściśle z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską, i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach.

Przez okres ostatnich lat wykonaliśmy kilkaset różnego rodzaju opracowań i dokumentacji.

Dysponujemy aktualnym odpisem z właściwego rejestru, oraz aktualnymi zaświadczeniami z urzędu skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe „PROGEO” spółka z o.o. powstało w 1988 roku i od tej pory oferuje usługi w następujących zagadnieniach:


specjalistyczne dokumentacje i opracowania w zakresie geologii, hydrogeologii, ochrony powierzchni i ochrony środowiska a w szczególności:
dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla wszystkich typów budownictwa (drogowe, przemysłowe, ogólne)
dokumentacje ustalające geotechniczne warunki posadowienia
opracowania w zakresie ustalania technologii oczyszczania ścieków, ochrony wód i in.
obsługa kopalń węgla kamiennego w zakresie geologii i miernictwa
dokumentacje kosztorysowe na naprawę szkód górniczych
projekty rekultywacji terenów zdegradowanych
wykonawstwo robót rekultywacyjnych
roboty budowlane i wyburzeniowe
uzdatniania terenów usytuowanych nad płytkim kopalnictwem
wykonywanie cyklicznych pomiarów geodezyjnych deformacji terenu